หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

สหรัฐฯ ใช้เซลล์ต้นกำเนิดรักษา HLHS ในเด็กแรกเกิด

สุขภาพ
117 views

แพทย์ในสหรัฐฯ ใช้วิธีการฉีดสเต็มเซลล์ลงไปในเด็กแรกเกิดโดยตรง หวังที่จะใช้เยียวยาและรักษาอาการจากกลุ่มโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

คลิปที่เกี่ยวข้อง