หมวด

ไต้หวันพบไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 ระบาด

สุขภาพ
966 views

ไต้หวันฆ่าสัตว์ปีกไปแล้วเกือบ 130,000 ตัว นับตั้งแต่ต้นปี เนื่องจากไข้หวัดนกสายพันธุ์ต่างๆ ขณะที่ทางการยืนยันการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 ในหลายเมือง