หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

“Kisspeptin” ฮอร์โมนกระตุ้นความรัก

สุขภาพ
170 views

นักวิจัยค้นพบฮอร์โมนคิสเปปทิน ที่ช่วยเพิ่มกิจกรรมในสมอง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเร้าอารมณ์ทางเพศ และความรัก

คลิปที่เกี่ยวข้อง