หมวด

จีนงัดมาตรการป้องกันไข้หวัดนก H7N9 ระบาด

สุขภาพ
158 views

จีนยกระดับมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก H7N9 อย่างเข้มงวด หลังมีผู้เสียชีวิตแล้ว 79 ราย ในเดือน ม.ค.