หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

รณรงค์ผู้ขับขี่ปอดสะอาด ปราศจากวัณโรค

สุขภาพ
99 views

กรมควบคุมโรค รณรงค์ผู้ขับขี่ปอดสะอาดปราศจากวัณโรค เนื่องในวันวัณโรคสากลประจำปี 2560 พร้อมเปิดสามจุดใหญ่คัดกรอง และค้นหาผู้ป่วยเพื่อลดการแพร่ระบาดของวัณโรคในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ