หมวด

สาเหตุของโรคไตวายเฉียบพลัน

สุขภาพ
140 views

รายการเปรี้ยวปาก เรื่องสาเหตุของโรคไตวายเฉียบพลัน โดย พญ.ญานษา จิตสุภารัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต โรงพยาบาลรามคำแหง ออกอากาศวันที่ 29 มกราคม 2560

คลิปที่เกี่ยวข้อง