หมวด

โรคหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนสะเอว

สุขภาพ
42 views

รายการเปรี้ยวปาก เรื่องโรคหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนสะเอว โดย นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลรามคำแหง สายด่วนสุขภาพโทร 0-2743-9999 ต่อ 2999