หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

สาเหตุและอาการของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

สุขภาพ
81 views

รายการเปรี้ยวปาก เรื่องสาเหตุและอาการของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย พญ.ปานวาด มั่นจิต แพทย์ผู้เชี่บวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลรามคำแหง สายด่วนสุขภาพโทร 0-2743-9999 ต่อ 2999

คลิปที่เกี่ยวข้อง