หมวด

การตรวจสุขภาพหัวใจ

สุขภาพ
66 views

รายการเลดี้ก้นครัว เรื่องการตรวจสุขภาพหัวใจ โดย นพ.อุทัย พันธิตพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลรามคำแหง สายด่วนสุขภาพโทร 0-2743-9999 ต่อ 2999