หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF

สุขภาพ
49 views

รายการครัวฮาพาชิม เรื่องโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF โดย รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรงพยาบาลรามคำแหง สายด่วนสุขภาพโทร 0-2743-9999 ต่อ 2999