หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ขั้นตอนการปฎิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุกระดูกหัก

สุขภาพ
160 views

รายการเปรี้ยวปาก ขั้นตอนการปฎิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุกระดูกหัก นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลรามคำแหง ออกอากาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560