หมวด

เทคโนโลยีฟื้นฟูอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

สุขภาพ
394 views

เทคโนโลยีฟื้นฟูอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นพ.พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามคำแหง สายด่วนสุขภาพโทร 0-2743-9999 ต่อ 2999