หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

โรคไซนัสอักเสบ

สุขภาพ
280 views

ไซนัสอักเสบ โดย พญ.นพวรรณ ล่องชูผล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก โรงพยาบาลรามคำแหง สายด่วนสุขภาพโทร 0-2743-9999 ต่อ 2999