หมวด

การผ่าตัดไทรอยด์ไร้แผลเป็น

สุขภาพ
3.3K views

การผ่าตัดไทรอยด์ไร้แผลเป็น โดย พญ.ลลิลทิพย์ เอียดช่วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก โรงพยาบาลรามคำแหง สายด่วนสุขภาพโทร 0-2743-9999 ต่อ 2999