หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน

สุขภาพ
43 views

ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรงพยาบาลรามคำแหง สายด่วนสุขภาพโทร 0-2743-9999