หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

การทำ CPR อย่างถูกวิธี

สุขภาพ
21 views

การช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจวายเฉียบพลัน ด้วยการทำ CPR อย่างถูกวิธี รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรงพยาบาลรามคำแหง สายด่วนสุขภาพโทร 0-2743-9999