หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

เบาหวานที่จอตา

สุขภาพ
21 views

เบาหวานขึ้นตา เป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ผู้ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอตานั้นอาจไม่รู้สึกว่ามีอาการผิดปกติใดๆ ดังนั้นเมื่อมีอาการตามัว จึงแสดงว่าโรคเบาหวานขึ้นจอตาเป็นมากแล้ว ผู้ที่เป็นเบาหวานทุกคนควรได้รับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากพบว่ามีภาวะเบาหวานขึ้นจอตา แพทย์จะพิจารณาให้คำแนะนำและการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป สายด่วนสุขภาพโทร 0-2743-9999