หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ความดันโลหิตสูง ทำลายสมอง หัวใจ

สุขภาพ
9 views

สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง สาเหตุ อาการ การป้องกัน เพื่อสุขภาพที่ดี

ขอขอบคุณ ที่มา:  https://www.youtube.com/watch?v=vgLCmT_PCw0

คลิปที่เกี่ยวข้อง