หมวด

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

สุขภาพ
20 views

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน พญ.วลัยรัตน์ จริยะเศรษฐพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลรามคำแหง สายด่วนสุขภาพโทร 0-2743-9999

คลิปที่เกี่ยวข้อง