หมวด

การรักษาไซนัส ด้วยวิธีการผ่าตัดแบบ Full House Fess

สุขภาพ
121 views

ผ่าตัดด้วยกล้องผ่านโพรงจมูกแบบไร้แผลภายนอก เปิดโพรงไซนัสที่เคยอุดตันจากภาวะอักเสบเรื้อรัง ให้มีทางระบายอากาศ สิ่งคัดหลั่งและหนอง ผ่านโพรงจมูกได้อย่างไม่ติดขัด ช่วยลดโอกาสการเกิดซ้ำลงอย่างมาก และทำให้การรักษาด้วยการให้ยาหรือล้างจมูกล้างโพรงไซนัสในอนาคตเป็นไปได้ง่าย หลังการผ่าตัดเจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว สายด่วนสุขภาพโทร 027439999