หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

การดูแลผู้ป่วยที่บาดเจ็บทางศีรษะจากอุบัติเหตุ

สุขภาพ
48 views

การดูแลผู้ป่วยที่บาดเจ็บทางศีรษะจากอุบัติเหตุ

โดย นพ.นภสินธุ์ เถกิงเดช แพทย์ด้านประสาทศัลยศาสตร์

โรงพยาบาลรามคำแหง สายด่วนสุขภาพโทร 027439999

คลิปที่เกี่ยวข้อง