หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

โรคกระดูกงอกทับเอ็นข้อไหล่

สุขภาพ
10 views

โรคกระดูกงอกทับเอ็นข้อไหล่
โดย นพ.สิริศักดิ์ บูรณวัฒนาโชค
แพทย์โรคกระดูกและข้อ และด้านเวชศาสตร์การกีฬา
โรงพยาบาลรามคำแหง สายด่วนสุขภาพโทร 027439999 ต่อ 2999

คลิปที่เกี่ยวข้อง