หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

น้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมอง

สุขภาพ
15 views

อายุมาก เดินก้าวสั้น ล้มบ่อย ปัสสาวะราด สมองเสื่อม จากภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง แก้ไขได้

ภาวะน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองในผู้สูงอายุ เกิดจากการไหลเวียนและการดูดซึมของน้ำไขสันหลังที่เสื่อมประสิทธิภาพลง น้ำที่คั่งทำให้โพรงสมองขยายโตขึ้น จนเบียดเนื้อสมองและส่งผลให้เนื้อสมองเสียหายได้

วิธีการรักษามี 2 วิธี วิธีที่1. คือการผ่าตัดเพื่อฝังท่อระบายน้ำทางโพรงสมองโดยตรง โดยจะผ่าตัด 3 จุด จุดแรกคือบนศีรษะเยื้องทางด้านขวา จุดที่สอง คือบริเวณหลังกกหู เพื่อใส่เครื่องควบคุมการระบายน้ำที่คั่งอยู่ แพทย์ผ่าตัดจะนำปลายท่อด้านหนึ่งฝังไว้ที่โพรงสมอง และเดินท่อไปยังเครื่องควบคุม ส่วนอีกด้านหนึ่งฝังไว้บริเวณช่องท้องและเดินท่อไปยังเครื่องควบคุม

วิธีที่2. คือการฝังท่อระบายผ่านทางกระดูกสันหลัง วิธีนี้จะใส่เครื่องควบคุมการระบายน้ำไว้บริเวณเอว เดินท่อจากเครื่องควบคุมผ่านช่องว่างของกระดูกสันหลังไปยังบริเวณช่องไขสันหลังที่เชื่อมต่อกับสมอง ส่วนท่ออีกด้านหนึ่งเดินจากเครื่องควบคุมไปยังบริเวณช่องท้อง การผ่าตัดทั้ง 2 แบบนี้ จะทำให้น้ำที่คั่งในโพรงสมองสามารถระบายผ่านท่อไปยังช่องท้องแทนได้

คลิปที่เกี่ยวข้อง