หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เซลล์ต้นกำเนิด

สุขภาพ
7 views

เซลล์ต้นกำเนิดเป็นเซลล์ที่สามารถเพิ่มจำนวน (จำลองตัวเอง) และแยกความแตกต่างในเนื้อเยื่อเซลล์ทั้งหมด

คลิปที่เกี่ยวข้อง