หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

หนังตะลุง น้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม เรื่อง แรงบุญช่วยมารดา แผ่น 1

ตลก
10K views

นายบัญญัติ สุวรรณแว่นทอง คือชื่อจริงของ หนังน้องเดียว สุวรรณแว่นทอง ปัจจุบันอายุ 21 ปี หนังน้องเดียวเป็นคนพิการตาบอด (สนิท) มาตั้งแต่กำเนิด อาศัยอยู่บ้านเลขที่12 ตำบลควนกรวด อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาเสียชีวิต มีมารดาชื่อ นางประจิตร ไชยเดช มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน 5 คน หนังน้องเดียว ศิลปินยอดกตัญญู และเป็นผู้จุดประกาย หนังตะลุง ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของภาคใต้ให้กลับมาเป็นที่รู้จักของเยาวชนอีกครั้งหนึ่ง หลังจากซบเซามาเป็นเวลานาน หนังน้องเดียวเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินมาตั้งแต่วัยเด็ก เพราะชอบการเล่นหนังตะลุง และชอบร้องเพลง เมื่ออายุ 10 ปี หนังน้องเดียวได้มีโอกาสขึ้นร้องเพลงโชว์บนเวทีวงดนตรีลูกทุ่ง เอกชัย ศรีวิชัย ได้ฉายแววความเป็นศิลปินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และหลังจากนั้นเมือปีพ.ศ. 2549 ได้พลิกผันตัวเองมาเล่นหนังตะลุง

ไม่ต้องการให้ใครมาสงสาร แต่ต้องการโอกาสแสดงความสามารถ

คลิป ตลก ล่าสุด