หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ชีวิตมันจะง่าย ถ้ารู้จักใช้เทคโนโลยี

ตลก
801 views

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เพื่อการอำนวยความสะดวก ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลงานชิ้นนี้จึงจัดทำขึ้นภายใต้ concept “ ชีวิตมันจะง่าย ถ้ารู้จักใช้เทคโนโลยี ” ผลงานบอกเล่าผ่านครอบครัวที่รู้จักใช้เทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีได้เข้ามาช่วย ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ผ่านมุมมองที่ดูน่ารัก สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชม

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ตลก ล่าสุด