Video Clip

เรื่องย่อ ซีรีส์เกาหลี Hwang Jin Yi ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนง

ซีรีส์เกาหลี Hwang Jin Yi ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนง
ประเภท : Period, drama, Drama, Romance
จำนวนตอน : 24
เรื่องย่อ :

Hwang Jin Yi จอมนางหัวใจทระนง 황진이 เรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับหญิงสาวที่ชื่อหวัง จินยี่ในศตวรรษที่ 16 กิแซง ที่เกี่ยวกับนักเต้นในสมัยนั้นที่มีความสามารถทั้งทางด้านเพลงและบทกลอน แต่ชีวิตเธอกลับช่างโศกเศร้านักเมื่อเธอต้องเผชิญกับ สถานะของเธอในสังคม หวัง จินยี่ยังต้องพบกับนักเต้นที่มีความสามารถอีกคนในสมั ยของเธอที่จะต้องเป็น คู่แข่ง คู่อิจฉาเธอ รักแรกของหวัง จินยี่นั้นคือขุนนางที่ชื่อคิม อึนโฮที่ตายจากไปเพราะว่าความเป็นไปไม่ได้ทางสถานะทา งสังคมที่แตกต่าง แต่ญาติของกษัตริย์ในสมัยนั้นคือบง ไคซูเกิดชอบหวัง จินยี่ขึ้นมา แต่หวัง จินยี่กลับไม่มีใจให้กับเขา และยังมีอีแซงที่ไม่ได้เป็นทั้งเพื่อนและคนรักของหวั ง จินยี่แต่เขาเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น ส่วนคิม ยังเอเป็นคนที่ฝึกสอนหวัง จินยี่ขึ้นมาแต่ระหว่างนั้นหวัง จินยี่ก็มีคู่แข่งคือแมฮัง ซึ่งแม่ฮงกึมของหวัง จินยี่ก็เป็นนักเต้นเช่นเดียวกับเธอ แต่แม่ของเธอได้ปลูกฝังให้เธอเชื่อในความรักว่ามีแค่ ครั้งเดียวในชีวิตของคนเรา เรื่องราวของหวัง จินยี่ที่จะต้องประสบกับสถานะในสังคมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามในละคร

คลิปซีรีส์เกาหลี Hwang Jin Yi ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนง

ตัวอย่าง Hwang Jin Yi ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนง
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 1
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 2
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 3
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 4
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 5
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 6
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 7
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 8
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 9
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 10
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 11
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 12
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 13
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 14
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 15
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 16
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 17
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 18
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 19
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 20
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 21
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 22
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 23
Hwang Jin Yi ฮวางจินยี่ จอมนางหัวใจทรนง ตอนที่ 24 END