Video Clip

เรื่องย่อ ซีรี่ส์เกาหลี ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน

ซีรี่ส์เกาหลี ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน
ประเภท : Historical period drama
จำนวนตอน : 77
เรื่องย่อ :

เรื่องย่อ ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (이산-정조대왕) ซีรี่ส์แนวย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องราวของพระเจ้าจองโจ (ลีซาน) พระราชาลำดับที่ 22 ปลายศตวรรษที่ 18 รัชสมัยราชวงศ์โชซอน ซึ่งพระเจ้าจองโจ (ลีซาน) นับว่าทรงเป็นพระราชาที่ทรงประสบมรสุมและปัญหาต่างๆ มากมาย แต่พระองค์ทรงมีปณิธานอันมุ่งมั่น ทุ่มเทที่จะทำให้ประชาชนของพระองค์มีชีวิตที่ดีขึ้น พระองค์จึงทรงพยายามที่จะการปฏิรูปและปรับปรุงประเทศชาติในด้านต่างๆ เพื่อสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น และทรงได้รับการสรรเสริญว่าเป็นพระราชาที่เป็นที่รักของราษฎร์มากที่สุด พระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์เกาหลี บนเส้นทางการปฏิรูปและการแก้ปัญหา สิ่งที่ขาดไปไม่ได้ คือ ความรักและกำลังใจจากบุคคลรอบข้างของพระองค์ที่คอยรักห่วงใยพระองค์เสมอมา นั่นก็คือ นางกำนัลซองซงยอน เรื่องราวความรักจะเป็นยังไงติดตามได้ที่นี่ ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน

คลิปซีรี่ส์เกาหลี ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน

ตัวอย่างซีรี่ส์เกาหลี ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 77
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 76
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 75
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 74
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 73
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 72
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 71
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 70
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 69
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 68
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 67
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 66
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 65
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 64
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 63
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 62
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 61
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 60
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 59
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 58
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 57
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 56
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 55
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 54
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 53
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 52
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 51
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 50
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 49
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 48
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 47
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 46
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 45
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 44
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 43
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 42
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 41
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 40
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 39
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 38
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 37
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 36
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 35
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 34
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 33
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 32
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 31
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 30
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 29
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 28
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 27
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 26
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 25
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 24
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 23
ลีซาน จอมบัลลังก์พริกแผ่นดิน ตอนที่ 22
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 21
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 20
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 19
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 18
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 17
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 16
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 15
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 14
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 13
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 12
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 11
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 10
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 9
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 8
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 7
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน แผ่นที่ 6
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 5
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 4
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 3
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 1

นักแสดง

한지민 Han Ji Min
ชื่อเล่น : Han Ji Min
วันเกิด : 5 พฤศจิกายน 2525
48