Video Clip

เรื่องย่อ ซีรีส์เกาหลี Golden Time / นาทีชีวิต

ซีรีส์เกาหลี Golden Time / นาทีชีวิต
ประเภท : Medical drama, Romance
จำนวนตอน : 23
เรื่องย่อ :

Golden Time นาทีชีวิต 골든타임 เมื่อชีวิตของผู้ป่วยแขวนบนเส้นด้าย ความเป็นความตายอยู่แค่คืบ ทักษะฝีมือความชำนาญการอันเป็นเลิศ ประสานกับเวลาที่เหมาะเหม็ง สามารถพลิกผันชีวิตของคนได้ ซีรี่ส์เกาหลี Golden Time เป็นเรื่องเกี่ยวกับแพทย์ผึกหัด (อินเทิร์น)ในห้องฉุกเฉินโดยที่ หนุ่มนักเรียนแพทย์ ลีมินวู (นำแสดงโดย อีซอนคยุน (Lee Sun Kyun) หลังจากจบจากโรงเรียนแพทย์เขาเข้าไปทำงานที่โรงพยาบาลแพทย์แผนตะวันออกเพื่อต้องการที่จะทำงานสบายๆ แต่รายได้ดี แต่หลังจากที่เขาได้ไปขึ้นเวรแทนรุ่นพี่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง คืนนั้นมีเคสฉุกเฉินซึ่งเหตุการณ์นั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเปลี่ยนแนวคิดและเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของเขาไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ร่วมกับ นักเรียนแพทย์ คังแจอิน รับบทโดย ฮวังจองอึม (Hwang Jung Eum)

คลิปซีรีส์เกาหลี Golden Time / นาทีชีวิต

ตัวอย่างซีรีส์เกาหลี Golden Time
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/ นาทีชีวิต EP01-1
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/ นาทีชีวิต EP01-2
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/ นาทีชีวิต EP01-3
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time / นาทีชีวิต EP01-4
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/ นาทีชีวิต EP02-1
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP02-2
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/ นาทีชีวิต EP02-3
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP02-4
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP03-1
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP03-2
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP03-3
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP03-4
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP04-1
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/ นาทีชีวิต EP04-2
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/ นาทีชีวิต  EP04-3
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP04-4
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/ นาทีชีวิต EP05-1
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/ นาทีชีวิต EP05-2
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/ นาทีชีวิต EP05-3
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time / นาทีชีวิต EP05-4
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/ นาทีชีวิตEP06-1
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/ นาทีชีวิต EP06-2
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/ นาทีชีวิต EP06-3
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/ นาทีชีวิต EP06-4
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP07-1
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP07-2
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP07-3
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP07-4
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/ นาทีชีวิต EP08-1
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP08-2
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP08-3
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP08-4
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP09-1
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP09-2
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP09-3
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP09-4
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP10-1
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิตEP10-2
ซีรี่ย์เกาหลี  Golden Time/ นาทีชีวิต EP10-3
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP10-4
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP11-1
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP11-2
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP11-3
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/ นาทีชีวิต EP12-1
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP12-2
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP12-3
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต  EP12-4
ซีรี่ญืเกาหลี Golden Time /นาทีชีวิตEP13-1
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP13-2
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP13-3
ซีรี่ยืเกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP13-4
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP14-1 อัพใหม่
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP14-2
Golden Time/ นาทีชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่14-3 อัพใหม่
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP14-4
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP15-1
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP15-2
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต  EP15-3
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP15-4
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP16-1
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP16-2
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP16-3
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP16-4
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP17-1
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP17-2
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP17-3
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time / นาทีชีวิต EP17-4
Golden Time/ นาทีชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่18-1 อัพใหม่
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP18-2
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP18-3
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP18-4
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP19-1
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP19-2 อัพใหม่
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP19-3
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/ นาทีชีวิต EP19-4
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP20-1
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP20-2
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP20-3
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP20-4
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP21-1
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP21-2
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP21-3
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP21-4
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต  EP22-1
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP22-2
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP22-3
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP22-4
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP23-1 End
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP23-2 End
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time/นาทีชีวิต EP23-3 End
ซีรี่ย์เกาหลี Golden Time /นาทีชีวิต EP23-4 End

นักแสดง

김태희 Kim Tae Hee
ชื่อเล่น : คิมแตฮี
วันเกิด : 29 มีนาคม 2523
49