หมวด

Gloomy Sunday - Diamanda Galas Ver คนร้อง เพลงที่ได้รับการกล่าวว่าห้ามเผยแพร่ และทำคนตาย

เพลง
1.6K views

อันนี้เป็น Version ที่ Diamanda Galas ร้องนะ เป็นเพลงมรณะ ที่ทำให้คนตาย 200 รายทั่วโลก .... ไม่เหมาะกับคนขวัญอ่อน เก่งอังกฤษ ที่เครียดจัดนะจ้ะ .... (ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยเน้อ) 0