หมวด

ให้อภัยในสิ่งที่ข้าทำไป Linkin Park - What ive done

เพลง
493 views

In this farewell, ในการจากลาครั้งนี้

there''s no blood, ไร้ซึ่งเลือดไหลริน

there''s no alibi. ไร้ซึ่งคำแก้ตัว

Cause I''ve drawn regret, เพราะข้าได้สำนึกเสียใจแล้ว

from the truth, of a thousand lies. ในความจริงแห่งคำลวงนับร้อยพัน

So let mercy come, ฉะนั้น ขอให้ความเมตตา

and wash away... จงโปรดชำระล้าง...

What I''ve done, สิ่งที่ข้าทำลงไป

I''ll face myself, ข้ายอมเผชิญหน้าตัวเอง

To cross out What I''ve become, เพื่อแก้ไข ที่ข้ากลายเป็นไป

Erase myself, ลบล้างตัวข้าเอง

And let go of What I''ve done. เพื่อสารภาพ ในสิ่งที่ข้าได้ทำลงไป

Put to rest, หยุดเถอะ

what you thought of me. อะไรทั้งหลายที่ท่านคิดต่อข้า

Well I clean this slate, ข้ายอมล้างกระดานทั้งหมดนี้

with the hands of uncertainty ด้วยมือที่ไร้ซึ่งความมั่นคง

So let mercy come, and wash away... แล้วขอให้ความเมตตา จงโปรดชำระล้าง...

What I''ve done, สิ่งที่ข้าทำลงไป

I''ll face myself, ข้ายอมเผชิญหน้าตัวเอง

To cross out What I''ve become, เพื่อแก้ไข ที่ข้ากลายเป็นไป

Erase myself, ลบล้างตัวข้าเอง

And let go of What I''ve done. เพื่อสารภาพ ในสิ่งที่ข้าได้ทำลงไป

For what I''ve done, กับสิ่งที่ข้าได้ทำลงไป

I start again. ข้าได้กระทำซ้ำลงไปอีกครั้งเสียแล้ว

And whatever pain may come, และความเจ็บปวดใดๆที่ข้าได้รับ

Today this ends, I''m forgiving... วันนี้ ขอให้มันสิ้นสุดเถิด ขอให้ข้าได้รับการอภัย

What I''ve done, จากสิ่งที่ข้าทำลงไป

I''ll face myself, ข้ายอมเผชิญหน้าตัวเอง

To cross out What I''ve become, เพื่อแก้ไข ที่ข้ากลายเป็นไป

Erase myself, And let go of What I''ve done.

ลบล้างตัวข้าเอง เพื่อสารภาพ ในสิ่งที่ข้าได้ทำลงไป

What I''ve done, Forgiving what I''ve done. ให้อภัยในสิ่งที่ข้าทำไป . ขอขอบคุณHybridZolจากyoutube.comhttp://www.youtube.com/watch?v=oAwN60IN7N0

. ขอขอบคุณแปลเนื้อเพลงจากhttp://www.nangdee.com/lyrics/song_preview.php?c_id=4969

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป เพลง ล่าสุด

[SKE48] Innocence

ดู 122 ครั้ง

[SKE48] Seishun Girls 9th generation debut

ดู 199 ครั้ง

Undertale - Asgore Remix

ดู 19 ครั้ง

Honobono Log : morning

ดู 40 ครั้ง