หมวด

Say Hi - Love Love Love (HQ Audio + Lyrics)

เพลง
486 views

_ Artist: Say Hi Song: Love Love Love Album: Ost. Free Samples (2013)

~ L Y R I C S ~

and even the great big sky could be bluer and even the song birds could sing songs sweeter and even the hearts of children could be purer but you and me babe, our love can't get better

and even the stars at night could be brighter and even the moon with it's might could be grander and even the key of C could be minor but you and me babe, our love can't get bigger

'cause oh, oh we're in love love love love love 'cause oh, oh we're in love love love love love 'cause oh, oh we're in love love love love love

and when I am still up at night and you are sleeping I feel in your hands that you're definitely dreaming and even in there I'm sure you still love me and even in there I'm sure you still love me

and even the words on the page could be wiser and even the sand to the ocean could be finer and even an elated smile could be wider but you and me babe, our love can't get brighter

'cause oh, oh we're in love love love love love 'cause oh, oh we're in love love love love love 'cause oh, oh we're in love love love love love

'cause oh, oh we're in love love love love love 'cause oh, oh we're in love love love love love 'cause oh, oh we're in love love love love love

~ E N D ~

คลิป เพลง ล่าสุด

[SKE48] Innocence

ดู 126 ครั้ง

[SKE48] Seishun Girls 9th generation debut

ดู 199 ครั้ง

Undertale - Asgore Remix

ดู 20 ครั้ง

Honobono Log : morning

ดู 40 ครั้ง