หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

แอ้งแม้ง เพลงประกอบแอนิเมชั่น คุณทองแดง The Inspirations

เพลง
5.4K views

แอ้งแม้ง เพลงประกอบแอนิเมชั่น คุณทองแดง The Inspirations ภาพยนตร์แห่งแรงบันดาลใจจากสุนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสร้างโดยฝีมือคนไทย เพื่อนร่วมปลุกจิตสำนึกความกตัญญู ความซื่อสัตย์ และการสร้างคุณงามความดี แอ้งแม้ง ขับร้องโดย สินเจริญ บราเธอร์ หนังเข้าฉาย 3 ธันวาคม 2558