หมวด

เตนล์ NCT ตกกะใจ! เมื่อเห็นรูปตัวเองอยู่บนซองสาหร่าย

เพลง
952 views

บอยแบนด์เกาหลี NCT ให้สัมภาษณ์ ความรู้สึกที่ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์ มาชิตะ