หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Polar Vortex หนาวสุดขั้ว! น้ำที่ว่าเดือดยังต้องยอมสยบเป็นไอน้ำแข็ง กลางอากาศ

สารคดี/ภัยธรรมชาติ
23K views

ทดสอบความหนาว Polar Vortex ขนาดน้ำที่ว่าเดือดยังกลายเป็น ไอน้ำแข็ง กลางอากาศ

คลิปที่เกี่ยวข้อง