หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ภัยหนาวจัด ทำไข่แข็ง ใน 5 วินาที

สารคดี/ภัยธรรมชาติ
5.5K views

ทดสอบความเย็นของพายุหิมะ Polar Vortex ด้วยการตอกไข่ลงกระทะ ผลคือไข่แข็ง ใน 5 วินาที

คลิปที่เกี่ยวข้อง