หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ถึงจะเผชิญภัย Polar Vortex เด็กๆ ก็ยังสนุกกันได้ด้วยปืนฉีดน้ำ

สารคดี/ภัยธรรมชาติ
2.2K views

อีก 1 คลิป Polar Vortex ที่แสดงให้เห็นถึงอีกแง่มุมความสนุกสนานของเด็กๆ ที่ตื่นเต้นกับสภาพอากาาศหนาวจัดจนน้ำที่ยิงออกมาจากปืนฉีดน้ำกลายเป็นละอองน้ำแข็ง

คลิปที่เกี่ยวข้อง