หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

BBC เผยข้อข้องใจ Polar Vortex คืออะไร ?

สารคดี/ภัยธรรมชาติ
327 views

BBC เผยข้อข้องใจ Polar Vortex คืออะไร ?

คลิปที่เกี่ยวข้อง