หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ก้อนน้ำแข็ง ซัดเกลื่อนชาดหาด คาดเป็นผลจาก Polar Vortex

สารคดี/ภัยธรรมชาติ
11K views

ก้อนน้ำแข็งประหลาด เกลื่อนชายหาดที่แคนาดา เผยมีต้นเหตุมาจาก Polar Vortex

คลิปที่เกี่ยวข้อง