หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เปิดกระจกห้องที! ได้หนาวถึงดาวอังคารแน่ ด้วยฤทธิ์ Polar vortex

สารคดี/ภัยธรรมชาติ
4.8K views

เปิดกระจกห้องที! ได้หนาวถึงดาวอังคารแน่ ด้วยฤทธิ์ Polar vortex

คลิปที่เกี่ยวข้อง