หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ลาวาทะลัก ! ภูเขาไฟ "กิโลเว" ระเบิดที่ฮาวาย

สารคดี/ภัยธรรมชาติ
1.5K views

ลาวาทะลัก ! ภูเขาไฟ "กิโลเว" ระเบิดที่ฮาวาย

คลิปที่เกี่ยวข้อง