Video Clip

พิธีบวงสรวงพญานาคธุมะสขี

30 Jul 07
ข่าวและเหตุการณ์
11,742 views

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2550 เวลา 18.00 น.ได้มีพิธีบวงสรวงพญานาคที่ชื่อว่า "ธุมะสขี" ในอีดตเป็นพญานาคที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้แปลงร่างเป็นมานพหนุ่มนำทองมาให้สองตายายสร้างพระเจ้าองค์หลวง วัดศรีโคมคำในปัจจุบัน...พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันแกะสลักเทวรูปพญานาคเพื่อเป็นที่สักการะบูชูแก่คนทั่วไป...

แจ้งลบวิดีโอคลิปนี้
เลือกเหตุผล :

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิปแนะนำ