หมวด

ธารน้ำแข็งเทือกเขาหิมาลัย เนปาล 100 สถานที่สำคัญของโลกที่ควรจดจำ ก่อนสภาวะเรือนกระจกจะกลืนหาย (26-07-09)

ข่าวและเหตุการณ์
1.1K views

ธารน้ำแข็งเทือกเขาหิมาลัย เนปาล 100 สถานที่สำคัญของโลกที่ควรจดจำ ก่อนสภาวะเรือนกระจกจะกลืนหาย (26-07-09)

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด