หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ธารน้ำแข็งเจคอปชอร์น กรีนแลนด์ 100 สถานที่สำคัญของโลกที่ควรจดจำ ก่อนสภาวะเรือนกระจกจะกลืนหาย ข่าว 3 มิติ (18-10-06)

ข่าวและเหตุการณ์
857 views

ธารน้ำแข็งเจคอปชอร์น กรีนแลนด์ 100 สถานที่สำคัญของโลกที่ควรจดจำ ก่อนสภาวะเรือนกระจกจะกลืนหาย ข่าว 3 มิติ (18-10-06)

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด