หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ขว้างรองเท้าใส่ขณะสัมภาษณ์

ข่าวและเหตุการณ์
679 views

ขว้างรองเท้าใส่ขณะสัมภาษณ์

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด