หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นเย็นนี้ นักข่าว CNN ช่วยเด็กเฮติ (19-01-10)

ข่าวและเหตุการณ์
22K views

เรื่องเด่นเย็นนี้ นักข่าว CNN ช่วยเด็กเฮติ (19-01-10)

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด