หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ให้สัมภาษณ์ CNN (ฉบับเต็ม)27-04-10

ข่าวและเหตุการณ์
516 views

นายกฯ ให้สัมภาษณ์ CNN (ฉบับเต็ม)27-04-10

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด