หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

สภาพความเสียหายที่นิวซีแลนด์แผ่นดินไหว

ข่าวและเหตุการณ์
920 views

สภาพความเสียหายที่นิวซีแลนด์แผ่นดินไหว

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด