หมวด

มาดูขุมพลังของอาวุธพี่ไทยบ้าง

ข่าวและเหตุการณ์
1.4K views

VDO แนะนำระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1 จัดทำโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมาหชน) หรือ DT

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด