หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

น่ากลัวเกินจินตนาการ กับอาวุธทำลายล้างโลก

ข่าวและเหตุการณ์
20K views

วีดีโอที่เห็นในคลิปนี้เป็นการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ให้ระเบิดที่ใต้ผิวพื้นดิน ที่ทำการทดสอบในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 1960 น่ากลัวจริงๆครับ เมืองที่เห็นสั่นสะเทือนอยู่นี้เป็นแค่เมืองจำลองให้คล้ายกับเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆ ซึ่งมีทั้งโรงผลิตไฟฟ้า น้ำประปา บ้านเรือน อาคารต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งจำลองให้เหมือนเมืองจริงๆแทบทุกกระเบียดนิ้ว ยกเว้นแต่จะใช้หุ่นคนวางตามสถานที่ต่างๆแทนคนจริงๆเท่านั้น ที่ลุงทุนถึงขนาดนี้ก็เพียงเพื่ออยากรู้ผลกระทบกับระบบต่างๆเช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่ง หรือผลกระทบกับอาคารในระดับต่างๆ เมื่อโดนระเบิดนิวเคลียร์ถล่มแบบนี้คับ = ="

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด